לשיחת ייעוץ ללא עלות

עסקאות נדל"ן

משרדנו נותן מגוון שירותים וליווי מקצועי, כולל:

  • ייעוץ ראשוני – הערכת שווי הנכס, בדיקת מצב תכנוני ורישומי של הנכס, המלצה על צעדים ראשונים.
  • ניהול המשא ומתן – סיוע בניהול המשא ומתן מול הצדדים האחרים, ניסוח הצעות והסכמי מכר, ייצוג בפגישות המשא ומתן.
  • הכנת נוסח חוזים – ניסוח ועריכה משפטית של חוזי מכר, חכירה, שכירות ומסמכים נלווים, בהתאם לתנאים שסוכמו.
  • בדיקת נאותות – בדיקה משפטית של מעמד הנכס ובעלי הזכויות בו, ודאות שאין חובות, שיעבודים או זכויות צד ג' שיחסמו את העסקה.
  • ליווי רישום והעברת זכויות – סיוע בתהליך רישום משכנתא, העברת זכויות ורישומן בלשכת רישום המקרקעין.
  • ייצוג בפני רשויות – ייצוג וסיוע מול רשויות התכנון והבניה להשגת היתרי בניה או שינוי ייעוד קרקע.
  • ליווי במיסוי ותשלומים – סיוע בתשלום מס שבח, מס רכישה, מע"מ ותשלומים נוספים הכרוכים בעסקה.
  • יישוב מחלוקות – במקרה של סכסוך בין הצדדים, סיוע ביישוב המחלוקת בדרכי משא ומתן או בערכאות משפטיות.

שירות עיקרי נוסף שמשרדינו נותן – דיני מקרקעין

לשיחת ייעוץ ללא עלות